Jól gazdálkodnak a vidékfejlesztési forrásokkal Forráskúton

vidaf@hoi.hu
2020. 10. 05., h – 15:05

A Mórahalmi Járásában fekvő homokháti kistelepülés önkormányzata aktívan pályázott a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett felhívások kapcsán, melynek eredményeképpen a községnek több fejlesztést sikerült megvalósítania.

A Csongrád-Csanád megyei Forráskút község lakói jellemzően mezőgazdasági, kertészeti tevékenységgel foglalkoznak. Mindez meghatározta a helyi önkormányzat terveit, elképzeléseit is. Forráskút Község Önkormányzata és a tulajdonában lévő Tátika Kft. sikeresen pályázott a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-16) tárgyában.

Ennek keretében megvalósult a főtéren található Művelődési Ház energetikai korszerűsítése, mintegy 58 804 822 Ft összköltségből, melyből 49 999 987 Ft volt a támogatás. Elkészült a fűtéskorszerűsítés, a nyílászáró csere, a külső hőszigetelés, napkollektorok és napelemek kerültek a tetőre, a megújuló napenergia hasznosítására.

A Tátika Gazdaságfejlesztő, Szolgáltató és Információs Nonprofit Közhasznú Kft. jóvoltából megvalósult a volt ABC épületének energetikai korszerűsítése és funkcióváltása. A projekt teljes költsége 58 777 196 Ft, melyből a támogatási összeg, 49 960 616 Ft volt. A felújított épület közösségi bemutatótérként fog funkcionálni, mely helyi termelők számára megjelenési lehetőséget biztosít. Megvalósult a teljes külső – belső felújítása, energetikai korszerűsítés, illetve parkoló építése, kialakítása. 

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) tárgyában is, melynek keretében több mint 7 millió forint támogatást kapott egy erőgép beszerzésére.

Forrás: Benkő Zsolt, Csongrád-Csanád megyei területi felelős