Geotermikus fűtés Ópusztaszeren

vidaf@hoi.hu
2020. 11. 24., k – 14:12

Az Önkormányzat az „Ópusztaszer helyi megújuló geotermális energiájának kiaknázása a független és fenntartható hosszú távú energiaellátás jegyében” címmel, TOP fejlesztés keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi forrásból 254,3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként egy települési jelentőségű, illetve települési koordinációt igénylő, közcélú energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásból nyert energiatermelés és helyi felhasználást célzó komplex projektet valósítottak meg. A község központjában egy termálkutat fúrtak és kiépítették a fűtőműhöz tartozó hőszállító-hálózat energetikai központot, ami 7 db önkormányzati tulajdonban lévő, közcélú intézménynek helyt adó épület geotermális alapú fűtési szükségletét biztosítja. 

A tényleges munkálatok 2019 márciusában kezdődtek meg. A beruházás a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését szolgálják, valamint az önkormányzati tulajdonú középületek összesített energiafogyasztásának csökkenését célozza. Elkészült a termálkút, megépült a hozzárendelt könnyűszerkezetes gépház, mely a kút vezérlési központját tartalmazza. Kiépült a közintézményekhez vezető távvezeték és az intézményekben található gépészet. Ezért az oktatási intézményekbe (iskolába, óvodába) és a bölcsődébe járó gyermekek, illetve a településen élők, az egészségházban, a volt takarékban, és a rendezvényházban, alkotóházban az idei télen már a termálvíz energiájából nyert fűtési rendszer mellett melegedhetnek. Nem utolsó sorban Ópusztaszer település ezzel a projekttel jelentősen csökkentette a környezetre rótt terhet, az ökológiai lábnyomát.

Forrás: Benkő Zsolt, Csongrád-Csanád megyei területi felelős, www.opusztaszer.com