Az Európai Unió vidék jövőképe

majort
2021. 08. 03., k – 06:26

Az Európai Bizottság az uniós vidéki területekre vonatkozó hosszú távú jövőképet fogalmazott meg, amelyben feltérképezi a vidéki térségeket érintő kihívásokat, problémákat és lehetőségeket. Az előrejelzések, valamint a széleskörű konzultációk alapján kidolgozott jövőkép egy vidékfejlesztési paktumra és egy vidékfejlesztési cselekvési tervre tesz javaslatot, amelyek célja, hogy vidéki területeink erősebbé, összekapcsoltabbá, ellenállóbbá és virágzóbbá váljanak.


Az EU-ban 137 millió ember, azaz a lakosság közel 30 százaléka él vidéken, míg területileg az EU 80 százaléka tartozik a vidékhez.  Az Európai Unió a globalizáció, urbanizáció és a társadalom öregedésének kihívásaira úgy reagálhat eredményesen, ha a zöld és digitális átállás előnyeit is kiaknázva, olyan, a helyi adottságokat figyelembe vevő szakpolitikákat és intézkedéseket hajt végre, amelyek figyelembe veszik az EU térségeinek sokféleségét, sajátos szükségleteit és erősségeit.


Amennyiben a 2030-ra vonatkozó digitalizációs törekvései keretében az EU eléri kitűzött céljait, ez a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás mellett más területeken is segítheti a vidéki térségek fenntartható fejlődését. Mindez új perspektívákat nyithat a feldolgozóipar és különösen a szolgáltatások terén, és a szolgáltatások és iparágak jobb földrajzi eloszlásához vezethet.


Az új vidékfejlesztési paktum uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplőket kíván bevonni a jövőkép közös céljainak megvalósításába, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésébe, valamint a vidéki közösségek közös törekvéseinek érvényesítésébe. A Bizottság a már meglévő hálózatokon keresztül támogatni fogja ezt a keretet, és ösztönzi az ötletek és a bevált gyakorlatok megosztását.


A Bizottság egyúttal egy cselekvési tervet is előterjesztett, amelynek célja a fenntartható, koherens és integrált vidékfejlesztés támogatása. Számos uniós szakpolitika már most is támogatást nyújt a vidéki területek számára, hozzájárulva azok kiegyensúlyozott, méltányos, környezetbarát és innovatív fejlődéséhez.  


A jövőkép és a cselekvési terv négy cselekvési területet határoz meg, melyek célja a térségek fejlesztése a következő módon:

  • Nagyobb hangsúlyt kap a vidéki közösségek szerepvállalása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a szociális innováció elősegítése;
  • Célként tűzi ki, hogy a térségek közlekedési összeköttetéseit és hálózati összekapcsoltságát egyaránt javítani kell;
  • Az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében fontos a természeti erőforrások megőrzése és a mezőgazdasági tevékenységek környezetbarátabbá tétele, ugyanakkor a társadalom rugalmas ellenállási képességét is erősíteni kell a képzések és a minőségi munkahelyek széles skálájának biztosítása révén;
  • A gazdasági tevékenységeket sokrétűbbé kell tenni, és növelni kell a mezőgazdaság, az agrár-élelmiszeripari tevékenységek és a falusi turizmus hozzáadott értékét.

Forrás: greendex.hu
Fotó: ec.europe.eu