Megjelent a „Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása” pályázati felhívás tervezete

majort
2021. 08. 30., h – 12:00

A felhívás tervezet (VP3-5.1.1.1-21) célja a mezőgazdasági termelők tavaszi fagykár következményeinek mérséklése céljából megvalósuló beruházásainak támogatása, így segítve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítását.


Mire lehet pályázni?


Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: eszközök, berendezések, technológia beszerzése és telepítése – rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek), vagyonvédelmi eszközök, meteorológiai adatgyűjtő állomás kiépítése.


Nem támogatható tevékenységek: jégeső-elhárító – például rakéta alapú vagy talajgenerátoros – rendszer, illetve a VP3-5.1.1.2-16 kódszámú felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése, aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás, fagyvédelmi gyertya beszerzése.


Pályázók köre


Azok a mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és árbevételük legalább 50%-ban mezőgazdasági tevékenységből származik. A családi mezőgazdasági társaságokra vonatkozó feltételek részletesen a pályázati felhívásban olvashatóak.


A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 100 millió forint.

A támogatás maximális mértéke egyéni és kollektív módon végrehajtott projekt esetén egyaránt az összes elszámolható költség 80%-a.

A teljes keretösszeg: 5 milliárd forint.

A pályázat benyújtása


A támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 27. napjától 2021. december 21-ig az alábbi szakaszokban van lehetőség (a tervezet szerint).


Első szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 09.
Második szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23.
Harmadik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7.
Negyedik szakasz: 2021. december 08. – 2021. december 21.
A felhívás egyelőre társadalmi egyeztetésen van, szeptember 1-ig véleményezhető.


A támogatás háttere


Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 5.1.1. számú, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások című műveletének C célterülete szolgál.


Forrás: agroinform.hu
Fotó: agroinform.hu