Történelmi Magyar Családok Emléknapja

majort
2021. 08. 31., k – 12:22

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumi elnöke meghívására immár 4. alkalommal, augusztus 29-én történelmi családokkal találkozhattak az eseményre látogatók a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében. Az Emléknapot Diadalok és viadalok – Kiemelkedő, történelemformáló sikerek és kudarcok, nyereségek és veszteségek a történelmi családok életében címmel rendezték.


Éppen ezen a napon 500 éve történt, hogy 1521-ben a magyar várvédők kitartó küzdelmük ellenére a török seregekkel szemben elvesztették Nándorfehérvárt. 565 évvel ezelőtt, 1456 nyarán viszont a magyar és szerb keresztyének ugyanott hősies győzelmet arattak II. Mehmed török szultán nagy túlerőben levő ostromló seregével szemben. Napra pontosan a 495 évvel ezelőtti 1526-os mohácsi csatát is említhetjük tanulságként, mint történelmünket jelentősen formáló küzdelmet.


„Olykor diadalok, máskor viadalok adatnak nekünk, megtapasztalt dicsőséges győzelmekkel, netán nehezen elviselt vereségekkel. Mindezek tudatában nem lehet elbizakodnunk, de elkeserednünk sem szabad. Újra és újra haladnunk kell előre, elődeinktől kapott örökségünkkel és küldetésünkkel.” Ilyen gondolatokat boncolgattak az előadók. Széchenyi Tímea, az Alapítvány alapító-elnöke megnyitója után Soltész Miklós államtitkár ünnepi gondolatai hangzottak el. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviseletében Weidel Walter, területi képviselő mondott köszöntőt.


Az előadások sorát egy könyvbemutatóval dr. Berzeviczy Klára nyitotta meg. Témája: Aquinói Szent Tamás magyar leszármazottai. A történelmi családok képviseletében megfogalmazott reflexiókat dr. Nyáry Györgytől, Bethlen Farkastól és Ugron Imre Gábortól hallhattunk. 


Kristofori Ferenc énekes zenei betétekkel tette még ünnepibbé az Emléknapot. Bizáncból küldetett című 52 perces saját szerzeményű mono-operájából a Jöjj szélvihar! a Hitvesi hűség és Lelket én sosem cseréltem című áriákat énekelte III. Béla király szerepében. 

Délután a program zárásaként ünnepi Istentiszteletet következett.


Forrás: zetapress.hu
Fotó: satádiummagazin.hu