ISTER: létező összefogás a Római Birodalom Duna-mentéjén

majort
2022. 01. 09., v – 09:12

Össze lehet-e kötni a 2-3 ezer éves romok mentén, sőt: azokra alapozva a vidéki térségek fejlesztését? Erre a kérdésre is választ ad az ISTER-program, mely a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projekt, ami az érintett vidékek vidékfejlesztésére is nagy hatással lesz, lehet.


Az ISTER projekt első találkozójára az elmúlt év júliusában került sor. A 30 fős online egyeztetésre 9 országból érkeztek résztvevők, a vezető partner adó Románián kívül Ausztriából, Bulgáriából, Bosznia-Hercegovinából, Magyarországról, Németországból, Olaszországból, Szerbiából és Szlovéniából. Magyarországot a projektben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, A Paksi Városi Múzeum és a pécsi székhelyű DDTG Duna Fejlesztő Transznacionális Csoport Nonprofit Kft képviselte. Az eseményt a projekt vezető partnere, az Erdélyi Történeti Múzeum szervezte a projekt kidolgozásában vezető szerepet vállaló URBASOFIA kutatóintézet segítségével. Az elsődleges cél az volt, hogy a partnerek találkozzanak, kicsit megismerkedjenek egymással, még ha egyelőre csak a virtuális térben is, világosabbak legyenek a projekt elemei és közösen megtegyük a következő lépéseket munkacsomagok kidolgozása és megvalósítása felé. A konferencia-sorozat Veszprémben folytatódott 2021 Adventjében, amelyen területi felelősünk is részt vett. 


ISTER jelentése: A Duna régió összekapcsolása a római utak mentén. Képzeljük el, ahogy a természetben, a zöld és kék színekbe öltözött Duna partján sétálunk Európán végig! Az ISTER projekt előkészítő csapata 2012 óta foglalkozik ezzel a gondolattal, amely most végre valóra válhat. A cél, hogy a résztvevő 16 projektpartner és 10 társult partner együttműködése és tudása segítségével gyalogosan is bejárható ökokulturális folyosó jöjjön létre a római útvonalak és települések mentén, Porolissumtól (Románia) egészen a Duna forrásáig (Németország).


A projekt az Interreg Duna Transznacionális Program keretében valósul meg, a római útvonalak hálózatát államhatároktól független transznacionális egységként kezeli és ez kiváló lehetőséget nyújt a résztvevő partnerállamoknak a tudáscserére és a közös fejlődésre. Az ISTER fő célkitűzése az ókori római úthálózat újbóli felfedezése és örökségének újjáélesztése a Duna mentén, amely egyben a kulturális és természeti örökség fenntartható használatán alapuló területi fejlődés előmozdításának kulcsfontosságú mozgatórugója. A helyi nevezetességek vonzerejének növelése érdekében az ISTER három kulcsfontosságú eszközt használ:


1. Többszintű szabályozás bevezetése, amelynek célja a Duna régióban lévő szereplők tudásbázisának és intézményi kapacitásának megerősítése kapacitásépítés és kollektív tudásuk térképezése révén;


2. Fejlett eszközök és technológiák alkalmazása a római útvonalak és települési hálózat nem fizikai hozzáférhetőségének és láthatóságának javítása, valamint felértékelődése érdekében, egy a római örökségen alapuló, narratív funkcióval rendelkező tematikus kulturális útvonal alapjainak megteremtése, az ősi értékek, a nem megújuló és törékeny, de mégis felderítetlen és kiaknázatlan római örökség bemutatása;


3. Elmozdulás a régi irányelvektől (a régészeti leletek elszigeteléssel történő védelme) az új, integratív módszerek felé a Dunai határain átnyúló régiók politikai és szabályozási kereteinek javítása érdekében.


A Duna Transznacionális Program egyik fő célkitűzése a Duna régió természeti és kulturális értékeinek megőrzése és erősítése, hiszen éppen ezek az értékek képezik a fenntarthatóság és a növekedési stratégiák alapjait. Ezen túl hosszú távon a nemzetközi jelentőségű ökológiai folyosók kiépítése és karbantartása is kiemelt szerepet játszik a programban. 


A Program keretében megvalósuló ISTER projekt a Duna régión belüli római kori örökség folytonosságának hiányára irányítja a figyelmet. Fő célja a Duna régió országaiban található ősi római úthálózat újrafelfedezése és újjáélesztése, hiszen ez fő mozgatórugója a kulturális és természeti örökség fenntartható használatán alapuló területi fejlődésnek. Ez az a régészeti, muzeológiai projektcél, amely nem csak történelmi helyszíneknek, hanem azok – jellemzően vidékies térségeiben – is komoly turisztikai, vidékfejlesztési lehetőségeket rejtenek. 


Szerző: Fábry Szabolcs
Forrás: interreg-danube.eu/approved-projects/ister
Fotó: interreg-danube.eu/approved-projects/ister