Szabadon letölthető tanulmányok

A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, illetve a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak valamint az arra adott válaszoknak. A folyóirat 65 éves fennállását egy „Korszakok és irányzatok a 65 éves Gazdálkodásban” című művel ünnepli meg a kiadvány szerkesztőbizottsága. A kiadvány több, mint 500 oldalon mutatja be az agrárgazdasági tudományos folyóirat múltját, mely hozzájárult ahhoz, hogy a folyóirat ne csak tudástár, hanem tudásközösség is legyen.
A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, illetve a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak valamint az arra adott válaszoknak. A folyóirat 65 éves fennállását egy „Korszakok és irányzatok a 65 éves Gazdálkodásban” című művel ünnepli meg a kiadvány szerkesztőbizottsága. A kiadvány több, mint 500 oldalon mutatja be az agrárgazdasági tudományos folyóirat múltját, mely hozzájárult ahhoz, hogy a folyóirat ne csak tudástár, hanem tudásközösség is legyen.
A nemzetközi piacokon az utóbbi években, az egészséges táplálkozás térhódításával együtt, egyre keresettebb termék lett a galambhús. A fogyasztók egyik szegmensét a gasztronómiai piac, az ínyenc és különlegességeket kereső vásárlók rétege képezi, a másikat pedig a hagyományos, vidéki-falusi „konyhák”, családok. Mindkét szegmens kiemelkedő igénye és célja az egészséges, biztonságos és konyhakész állapotú galambhús vásárlása. A Magyar prémium minőségű mezőgazdasági termékek elhelyezése európai piacokon című tanulmány segíti a Hálózat tagjait és az érdekelteket, a módszertani tapasztalatok és az innovációk, valamint a legjobb gyakorlatok és marketing stratégiák megismerésével.
A nemzetközi piacokon az utóbbi években, az egészséges táplálkozás térhódításával együtt, egyre keresettebb termék lett a galambhús. A fogyasztók egyik szegmensét a gasztronómiai piac, az ínyenc és különlegességeket kereső vásárlók rétege képezi, a másikat pedig a hagyományos, vidéki-falusi „konyhák”, családok. Mindkét szegmens kiemelkedő igénye és célja az egészséges, biztonságos és konyhakész állapotú galambhús vásárlása. A Magyar prémium minőségű mezőgazdasági termékek elhelyezése európai piacokon című tanulmány segíti a Hálózat tagjait és az érdekelteket, a módszertani tapasztalatok és az innovációk, valamint a legjobb gyakorlatok és marketing stratégiák megismerésével.
A környezeti nevelési programokon keresztül erős kapocs jön létre az ember és a természet között. Már az óvodai nevelés szilárd alapot ad a környezettudatos szemlélethez, amelyet tovább gazdagíthatnak a lépcsőzetesen egymásra épülő, az általános és középiskolákra kiterjesztett környezeti nevelési programok. Az iskolakerti környezeti nevelés jó gyakorlatainak megosztását segítik az iskolakerti találkozók és közös rendezvények, iskolakert-látogatások és tapasztalatcserék, a kiadványok és a megosztott videók. Ennek a programnak a részeként született meg Az óvoda-és iskolakerteknek a környezeti nevelésben betöltött jelentősége, szerepe című kiadvány, mely a tapasztalatokat megosztva hozzájárul egy fenntartható jövőkép megvalósításához.
A környezeti nevelési programokon keresztül erős kapocs jön létre az ember és a természet között. Már az óvodai nevelés szilárd alapot ad a környezettudatos szemlélethez, amelyet tovább gazdagíthatnak a lépcsőzetesen egymásra épülő, az általános és középiskolákra kiterjesztett környezeti nevelési programok. Az iskolakerti környezeti nevelés jó gyakorlatainak megosztását segítik az iskolakerti találkozók és közös rendezvények, iskolakert-látogatások és tapasztalatcserék, a kiadványok és a megosztott videók. Ennek a programnak a részeként született meg Az óvoda-és iskolakerteknek a környezeti nevelésben betöltött jelentősége, szerepe című kiadvány, mely a tapasztalatokat megosztva hozzájárul egy fenntartható jövőkép megvalósításához.
Dr. Kovács József Professzor Úr 68 éven át folytatta oktató- kutató munkáját, alapító tagja volt a Georgikon Alapítványnak, szakmai munkássága az állattenyésztés mellett a vidék, a gazdálkodás teljes vertikumára kiterjedt. Szakmai tevékenységét, a Georgikon, a város és a tágabb közösségek érdekében végzett munkáját az alábbi kötetben örökíthették az utókor számára.
Dr. Kovács József Professzor Úr 68 éven át folytatta oktató- kutató munkáját, alapító tagja volt a Georgikon Alapítványnak, szakmai munkássága az állattenyésztés mellett a vidék, a gazdálkodás teljes vertikumára kiterjedt. Szakmai tevékenységét, a Georgikon, a város és a tágabb közösségek érdekében végzett munkáját az alábbi kötetben örökíthették az utókor számára.
A hazai gazdálkodás fejlesztésére Gróf Festetics György által alapított Georgikon, tudományos gazdasági és agrárképzési iskola 1797-ben, Európában elsőként kezdte meg e területen működését. Ennek a történelmi eseménynek 225 éves jubileumi évfordulójának alkalmából készült el a jubileumi Georgikon 200+25 évkönyv mely a Georgikon több mint kétszáz évre visszatekintő agrárkulturális értékeit, a magyar agrár képzés fejlődésének folyamatát, örökségét, hagyományaink továbbadását kívánja bemutatni a fiatal generáció számára.
A hazai gazdálkodás fejlesztésére Gróf Festetics György által alapított Georgikon, tudományos gazdasági és agrárképzési iskola 1797-ben, Európában elsőként kezdte meg e területen működését. Ennek a történelmi eseménynek 225 éves jubileumi évfordulójának alkalmából készült el a jubileumi Georgikon 200+25 évkönyv mely a Georgikon több mint kétszáz évre visszatekintő agrárkulturális értékeit, a magyar agrár képzés fejlődésének folyamatát, örökségét, hagyományaink továbbadását kívánja bemutatni a fiatal generáció számára.
Kisbodak Község Önkormányzata és a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség egyedülálló fejlesztése a Kisbodaki Vízi Kultúrház, a szigetközi Kisbodak településen. A Vízi Kultúrház a természeti ismeretterjesztő turizmus, az oktatás, a művelődés, a kutatás és a szervezett szabadidősport vállalt helyszíne. A Kultúrház égisze alatt elkészült Klemencz Henrik munkája, a „Szigetközi tájszavak és népies kifejezések gyűjteménye” című kiadvány. A gyűjtemény segíti a vidéki közösségek hagyományainak őrzését, de aktív szerepet is be tud tölteni a gyakorlati oktatás keretei között.
Kisbodak Község Önkormányzata és a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség egyedülálló fejlesztése a Kisbodaki Vízi Kultúrház, a szigetközi Kisbodak településen. A Vízi Kultúrház a természeti ismeretterjesztő turizmus, az oktatás, a művelődés, a kutatás és a szervezett szabadidősport vállalt helyszíne. A Kultúrház égisze alatt elkészült Klemencz Henrik munkája, a „Szigetközi tájszavak és népies kifejezések gyűjteménye” című kiadvány. A gyűjtemény segíti a vidéki közösségek hagyományainak őrzését, de aktív szerepet is be tud tölteni a gyakorlati oktatás keretei között.
Az „Iskolakertészet ökológiai szemlélettel gyakorlati kézikönyv 2020.” kiváló útmutató az ökológiai szemlélet megalapozásához, hiszen itt az ismeretek elsajátítása élmények útján történik. A kézikönyv célja, hogy az ökológiai gazdálkodás tágabb összefüggéseibe nyújtson betekintést. Akiket megérintett ez a gondolkodásmód, és megismerték az ökológiai gazdálkodás értékeit, hosszú távon nyitottabbá válhatnak az ökológiai előállítású termékek és az egészséges életmód iránt.
Az „Iskolakertészet ökológiai szemlélettel gyakorlati kézikönyv 2020.” kiváló útmutató az ökológiai szemlélet megalapozásához, hiszen itt az ismeretek elsajátítása élmények útján történik. A kézikönyv célja, hogy az ökológiai gazdálkodás tágabb összefüggéseibe nyújtson betekintést. Akiket megérintett ez a gondolkodásmód, és megismerték az ökológiai gazdálkodás értékeit, hosszú távon nyitottabbá válhatnak az ökológiai előállítású termékek és az egészséges életmód iránt.
A Biokultúra e-book sorozat az ökológiai gondolkodásmód terjesztése és az ökológiai előállítású termékek népszerűsítése céljából készült. A Magyar Biokultúra Szövetség gondozásában megjelent sorozat azok számára készült, akik kiskertjüket, balkonkertjüket ökológiai szemlélettel összhangban kívánják megművelni, és hangsúlyt fektetnek a bioélelmiszerek fogyasztására.
A Biokultúra e-book sorozat az ökológiai gondolkodásmód terjesztése és az ökológiai előállítású termékek népszerűsítése céljából készült. A Magyar Biokultúra Szövetség gondozásában megjelent sorozat azok számára készült, akik kiskertjüket, balkonkertjüket ökológiai szemlélettel összhangban kívánják megművelni, és hangsúlyt fektetnek a bioélelmiszerek fogyasztására.
A kert terápiás eszköz, a kertterápia eszköze. A kiadvány szerzőjének célja, hogy a gyakorlati példák bemutatásával gazdagítsa a tudatos kertterápia gyakorlatát, hozzájárulva a sajátos nevelési igényű gyerekek örömteli létéhez az iskolakertben. Hiszen nemzetközi szinten is kevés tapasztalat, kutatás, jógyakorlat áll rendelkezésre konkrét iskolakerti gyógypedagógiai lehetőségekről. A mű bemutatja az iskolakertek Gyógypedagógiai intézményekben betöltött szerepét, a kert használatának terápiás módjait, konkrét gyakorlati javaslatokat tesz az ajánlott foglalkozásokra bemutatva azok módszertanát, illetve a kert kialakításához és terápiás használatához gyakorlati tanácsokkal szolgál.
A kert terápiás eszköz, a kertterápia eszköze. A kiadvány szerzőjének célja, hogy a gyakorlati példák bemutatásával gazdagítsa a tudatos kertterápia gyakorlatát, hozzájárulva a sajátos nevelési igényű gyerekek örömteli létéhez az iskolakertben. Hiszen nemzetközi szinten is kevés tapasztalat, kutatás, jógyakorlat áll rendelkezésre konkrét iskolakerti gyógypedagógiai lehetőségekről. A mű bemutatja az iskolakertek Gyógypedagógiai intézményekben betöltött szerepét, a kert használatának terápiás módjait, konkrét gyakorlati javaslatokat tesz az ajánlott foglalkozásokra bemutatva azok módszertanát, illetve a kert kialakításához és terápiás használatához gyakorlati tanácsokkal szolgál.
A Zempléni élelmiszerturizmus a körforgásos és fenntartható gazdaságban című kiadvány a helyi termékek felfedezését olyan turisztikai tevékenységként mutatja be, amely a térségbe látogatók részéről a kulináris hagyományokat a regionális identitás és a kulturális örökség feledkezésének alappillérévé teszi és ennek megfelelően értékeli a helyi közösségekben hagyományosan elkészített ételeket és italokat.
A Zempléni élelmiszerturizmus a körforgásos és fenntartható gazdaságban című kiadvány a helyi termékek felfedezését olyan turisztikai tevékenységként mutatja be, amely a térségbe látogatók részéről a kulináris hagyományokat a regionális identitás és a kulturális örökség feledkezésének alappillérévé teszi és ennek megfelelően értékeli a helyi közösségekben hagyományosan elkészített ételeket és italokat.