Az Európai Bizottság jelentése – jó eredmények az EU vidéki területeire vonatkozó hosszú távú jövőkép terén

majort
2024. 04. 05., p – 10:16

Az Európai Bizottság 2024. március 27-én jelentést tett közzé, melyben bemutatja az EU vidéki területeire vonatkozó hosszú távú jövőképpel kapcsolatos eddigi sikereket, kiemeli a 2021 óta elért pozitív eredményeket és felvázolja javaslatait a jövőbeli közös munkához.

A jelentés ismerteti azokat az EU vidéki területeire vonatkozó hosszú távú jövőkép keretében elért eredményeket, amelyeket az erősebb, összekapcsoltabb, reziliensebb és virágzóbb vidéki területek és közösségek támogatása érdekében értek el. A jelentés – számos szakpolitikai területen – összesen harminc intézkedést mutat, amelyek közül kilenc már lezárult.

A hosszú távú jövőkép eddigi legfontosabb eredményei a következők:

  • A demográfiai és gazdasági kihívásokkal küzdő területek számára létrehozták a vidék újjáélesztését célzó platformot.
  • 60 vidéki kutatási és innovációs projektet indítottak el, összesen 253 millió EUR költségvetéssel, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a vidéki területekhez;
  • Támogatják a LEADER végrehajtását és célzott hálózatépítési tevékenységekkel irányt mutatnak mintegy 150 közösség számára az „okosfalvak” létrehozása felé tett lépésekben;
  • Összesen 23,5 milliárd EUR vissza nem térítendő támogatást és hitelt különítettek el a nem megfelelően ellátott területek számára, valamint aktualizálták az állami támogatási szabályokat a vidéki összeköttetések javítása érdekében;
  • Javítják a vidéki mobilitás és az idegenforgalom tervezését a külön erre a célra létrehozott Európai Vidéki Mobilitási Hálózat segítségével;
  • Létrehozták a vidéki energiaközösség tanácsadó központját, amely 27 vidéki energiaközösséget támogatott;
  • Négy célzott projekt támogatásával elősegítik a szociális gazdaság vidéki területeken történő fejlesztését;
  • A vidéki térségekre vonatkozóan rendelkezésre álló adatkészletek számát növelik, valamint a vidéki térségekre vonatkozó releváns adatokhoz és elemzésekhez való hozzáférést is elősegítik az EU Vidéki Megfigyelőközpontján és a „Vidéki Európa” című új kiadványon keresztül, javítva a vidéki térségekre gyakorolt hatások vizsgálatához szükséges feltételeket;
  • Elindították a vidéki területek uniós finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítésére és a vidéki területek uniós finanszírozásának optimális kombinálására szolgáló „Vidéki eszköztárat”.

A jelentés kiemeli, hogy a jó eredmények eléréséhez elengedhetetlen a tagállami, regionális és helyi szintű határozott szerepvállalás. E tekintetben kulcsfontosságú volt a Vidékfejlesztési Paktum (Rural Pact) 2021. évi elindítása a külön erre a célra létrehozott irányító testülettel, együttműködési platformmal és támogató irodával együtt, amely megkönnyíti az interakciókat és ismereteket biztosít a vidéki közösségek számára.

Ebben a jelentéseben a Bizottság az EU vidéki térségeinek és közösségeinek fejlesztése iránti elkötelezettség fenntartása mellett olyan intézkedéseket is meghatároz az uniós vidékfejlesztési cselekvési tervben, amelyek esetében további erőfeszítésekre van szükség. Továbbá olyan intézkedéseket is megfogalmaz, amelyek esetében folyamatosságra van szükség az átfogó célkitűzések eléréséhez.

A jelentés a jövőbe is tekint: számba veszi, hogy a 2023–2027-es KAP és a kohéziós politika hogyan járul hozzá a vidéki jövőképhez, valamint javaslatokat és kérdéseket is feltesz azzal kapcsolatban, hogy a jövőben miként lehetne az uniós politikákat és támogatásokat hangsúlyosabbá tenni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A vidéki területek az európai gazdaság és a kulturális sokszínűség szerves részét képezik. Európaiak százmillióinak adnak otthont, akik szeretnek ott élni és dolgozni. Kiállunk mellettük, és azt akarjuk, hogy Európa vidéki területei virágozzanak. Európa azért fektet be a vidéki térségekbe, mert azok jövője Európa jövőjét jelentik.”

Háttér

Az Európai Unió vidéki területei az EU területének 83%-át teszik ki és csaknem minden harmadik európai vidéki területen él.

2021. júniusában az Európai Bizottság széles körű konzultációt követően hosszú távú jövőképet vázolt fel az EU vidéki területeire vonatkozóan 2040-ig. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke 2019-ben indította el ezt a kezdeményezést, elismerve, hogy a vidéki területek Európa identitásának és gazdasági potenciáljának központi elemét képezik, ezért meg kell őriznünk őket és be kell ruháznunk jövőjükbe.

A hosszú távú jövőkép 10 közös célt és 4 intézkedési területet határozott meg az erősebb, összekapcsolt, reziliens és virágzó vidéki területek 2040-ig történő megvalósítása érdekében. E célok elérése érdekében a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy paktumot (Rural Pact) indít, amellyel mozgósítja a hatóságokat és az érdekelt feleket, hogy reagáljanak a vidéki lakosok szükségleteire és törekvéseire. Emellett bevezette az EU vidékfejlesztési cselekvési tervet is, amelynek keretében a Bizottság 30 intézkedést hajt végre számos uniós szakpolitikai területen.

A 2024. március 27-i jelentés elsőként nyújt betekintést a vidéki jövőkép végrehajtásának alakulásába, az eddig elért eredményekbe és elsőként körvonalazza a jövőbeli irányokat.

 

Forrás: Európai Bizottság (ec.europa.eu) / ELARD
Fotó: Európai Bizottság (ec.europa.eu) / ELARD