A vidéki térségek hosszú távú jövőképe: a Vidéki Paktum kezdeményezése

majort
2022. 03. 02., sze – 09:18

Az Európai Bizottság útjára indítja a Vidéki Paktum kezdeményezést „Az EU vidéki térségeinek hosszú távú jövőképe – az erősebb, összetartóbb, ellenállóbb és virágzó vidéki térségek felé 2040-ig” címmel, mely a 2021 júniusában bemutatott, a vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú jövőkép része.


Az új paktum célja, hogy mozgósítsa a hatóságokat és az érdekelt feleket, hogy a vidéki közösségek igényeinek és törekvéseinek megfelelően cselekedjenek. Közös keretet biztosít az érintettek részvételéhez és együttműködéséhez uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten. 


A Paktumban felvázolt 10 közös cél összefoglalja a vidéki közösségek és érdekelt felek azon közös céljait, melyeket 2040-re szeretnének elérni:

1. Harmonikus területfejlesztéssel kialakított vonzó térségeket, amelyek kiaknázzák sajátos potenciáljukat, lehetőségeket teremtenek, és helyi megoldásokat kínálnak a globális kihívások helyi hatásainak kezeléséhez.

2. Melyek részt vesznek a többszintű és a helyi kormányzásban, integrált stratégiákat dolgoznak ki együttműködésen és részvételen alapuló megközelítéseket alkalmazva, kiaknázva a személyre szabott szakpolitikai lehetőségeket, és a városi és vidéki területek közötti kölcsönös függőségeket.

3. Biztosítják az élelmezésbiztonságot, a gazdasági lehetőségeket, áruk és szolgáltatások elérhetőségét a szélesebb társadalom számára, mint például bio-termékek, energia, valamint a kiváló minőségű helyi termékek és a megújuló energia, megtartva a méltányos elosztás és részesedés elvét.

4. Dinamikus közösségeket, amelyek a jólétre összpontosítanak, beleértve a megélhetést, a méltányosságot és az megfelelő életminőséget, ahol minden ember jól él és dolgozik együtt lehetőségeihez mérten.

5. Befogadó, a generációk között szolidáris, méltányos és megújuló közösségeket, melyek nyitottak az újonnan érkezők felé, és elősegítik az esélyegyenlőséget mindenki számára.

6. Virágzó természeti forrásokat megőrző és gyarapító közösségeket, melyeket a Green Deal célitűzései erősítenek meg, és hozzájárulnak azok megvalósításához, beleértve a klímasemlegességet, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást.

7. Teljes mértékben kihasználják a digitális innováció előnyeit, egyenlő hozzáférést biztosítva a feltörekvő technológiákhoz, lehetővé téve a széles körű digitális eszközhasználatot és a fejlettebb készségek elsajátítását.

8.  Vállalkozó szellemű, innovatív és képzett közösséggé vállnak, akik együtt teremtik meg a technológiai, ökológiai és társadalmi fejlődést.

9.  Hatékony, hozzáférhető és megfizethető köz- és magánszolgáltatásokkal felszerelt, dinamikus közösségek, beleértve a határokon átnyúló szolgáltatásokat is, amelyek személyre szabott megoldásokat kínálnak (például közlekedés, oktatás, képzés, egészségügy és gondozás, beleértve a tartós ápolást, szociális élet és kiskereskedelem terén). 

10. A sokszínűség helyszínei, amelyek a lehető legtöbbet hozzák ki az egyedi adottságokból, tehetségből és potenciálból.


Šuica alelnök, Wojciechowski biztos és Ferreira biztos nyílt ajánlati felhívást tettek az érdekelt szervezetek számára, hogy csatlakozzanak a Vidéki Paktumról szóló vitához. Minden érdeklődő szervezetet felkérnek, hogy fejezzék ki elkötelezettségüket a felvázolt jövőkép céljai mellett, és vegyenek részt a Vidéki Paktum kidolgozásában és végrehajtásában. A Bizottság partnereivel és hálózataival biztosítja az ehhez szükséges feltételeket, és minden szinten ösztönzi az ezzel kapcsolatos javaslatok és a jógyakorlatok cseréjét. 


A polgárokkal és a vidéki szervezetekkel folytatott széles körű konzultációk alapján kialakuló, az EU vidéki területeire vonatkozó hosszú távú jövőkép meghatározza a sürgető kihívásokat, és rávilágít a vidéki térségek számára elérhető legígéretesebb lehetőségekre. A Bizottság által kidolgozott Vidéki Paktum és vidéki cselekvési terv támogatásával az az EU hosszútávú célja, hogy a közösség vidéki területeit erősebbé, összetartóbbá, ellenállóbbá és virágzóbbá tegye. 


Mostantól 2022 júniusáig az érdekelt felek és szereplők csatlakozhatnak a Vidéki Paktum közösségéhez, és megoszthatják egymással gondolataikat és ötleteiket annak végrehajtásáról és fejlesztéséről. 


2022 júniusában a Vidéki Paktumról rendezett magas szintű konferencia lehetőséget ad majd a vállalt kötelezettségek és az előterjesztett javaslatok számbavételére, valamint a következő lépések meghatározására. További információ elérhető online.


Forrás: ec.europa.eu
Fotó: ec.europa.eu