Az okos faluvá válás útja

majort
2022. 11. 02., sze – 09:09

Az Európai Unió támogatásával megvalósult Smart Communities 2.0 – How to be smart in the countryside? projekt olyan terméket és szolgáltatásokat, valamint alkalmazható jó gyakorlatokat gyűjtött össze a hátrányos helyzetű településeknek, melyek segítik őket az „okossá” válásban, a fejlődéshez szükséges egyfajta iránymutatást adva.


A napjainkat meghatározó globális tendenciák minden közösség számára új kihívásokat hoztak, függetlenül az adott közösség méretéről, földrajzi elhelyezkedésétől, vagy a településhierarchián belül elfoglalt pozíciójától. Különösen igaz ez a vidéki városok és a kistelepülések esetében a helyi társadalom és gazdaság, illetve az egyének szintjén. 


A kihívásokra válaszul több európai országban is zajlanak már okos falu és okos régió programok, az Európai Unió szakpolitikájában pedig hangsúlyosan 2016-ban jelent meg az EU Action for Smart Villages intézkedés csomag keretében ez a célkitűzés, ám az ENRD (European Network for Rural Development) tematikus munkájában már régebb óta szerepeltek komplex fejlesztési prioritások és technológiai elemek.


A magyar-szlovák együttműködésben megvalósult Smart Communities 2.0 – How to be smart in the countryside?  (Okos Közösségek 2.0 - SKHU/1902/4.1/027) projekt is ezekre a kérdésekre kereste a választ. Alapkoncepciója, hogy az „okosság” nem a városok kiváltsága; a fenntartható jólét vidéken is elérhető a legújabb technológiák alkalmazásával. Ehhez a helyi közösségeket kell fejleszteni és bekapcsolni a globális, egyre jobban digitalizálódó világba. 


A korábbi sikeres előprojekt eredményei alapján két fő tevékenységcsoport megvalósítása került a konkrét tervbe: az Okos Falu határon átnyúló szolgáltatások és az Okos Falu tudástranszfer. A konzorcium tagjai az Interindustria Tudásközpont Alapítvány, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, és a Kassai Műszaki Egyetem voltak. A projekt konzorciumvezetője tapasztalt és helyben beágyazott civil szervezetként híd szerepet töltött be a helyi települések felé, a konzorciumi tag felsőoktatási intézmények pedig a tudást és a fejlesztési kapacitásokat biztosították a határ mindkét oldalán.


A megvalósítás során Nógrád megyében, Besztercebánya és Kassa körzeteiben is olyan programokat szerveztek, melyek segítették a vidéki, elsősorban falusi önkormányzatokat az “okossá” válásban és tájékoztatták őket a következő években pályázható vidékfejlesztési támogatási forrásokról. Az Okos Falu pilot kurzus keretében mutatták be a projektmunka eredményeként elkészült Jó Gyakorlatok Kézikönyvet, az Okos Adatbázist és az Iránytű a települési önkormányzatoknak kiadványt, mely a smart fejlesztések tervezéséhez kézzelfogható segítséget, valamint tájékoztatást nyújt.  


Emellett megszületett az Okos Adatbázis és Helpdesk, mely egyablakos ügyintézésként egy helyen tesz elérhetővé minden lényeges és aktuális információt, összekapcsolva a falvakat a releváns lehetőségekkel és a kompetens tanácsadókkal egyaránt.


A kifejlesztett szolgáltatások alapján valósult meg a falvakba irányuló tudástranszfer, amelynek célcsoportjai a helyi közösségek: a helyi intézmények - döntéshozók, civil és gazdasági szervezetek - az Okos Falu pilot kurzusok és az Okos Akadémiák esetében, a helyi lakosság - idősek és fiatalok - pedig a Mobil IKT Központ tréningjei, a Térségi Virág Mozgalom tanulmányútjai és a Településfejlesztési Hackathon versenyen keresztül.


A Smart Communities 2.0 – How to be smart in the countryside? projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával bekerült az Access’R,  ACCEssibility of ServiceS to the population in Rural areas- Szolgáltatások hozzáférhetősége a vidéki lakosság számára jógyakorlatok gyűjteményébe.


Forrás: smartcommunities.eu, interindustria.hu, accessr.eu
Fotó: smartcommunities.eu