Taszár folytatja a megkezdett utat, mely a siker felé vezet

majort
2024. 06. 12., sze – 10:02

Negyvennégy sikeres pályázat és másfél milliárd forintnyi fejlesztési forrás a hamarosan záruló önkormányzati ciklus eredménye Taszáron. Habár már sok minden elkészült, tennivaló akad még és tervekből sincs hiány a településen.

Az elmúlt években Taszár fejlődését sikeres pályázatok segítették, amelyeknek köszönhetően 1,5 milliárd forintnyi forrást tudott lehívni a település önkormányzata. A képviselő-testület és Varjas András polgármester minden esetben igyekezett kihasználni a kínálkozó lehetőségeket, amely meg is látszik a település képén.

A Taszárra érkező utazó elsőként a gondozott közterületeket, a felújított járdákat veszi észre, s az épületeken végignézve az is gyorsan nyilvánvalóvá válik számára, hogy a település szépen fejlődik. 2019-től napjainkig negyvennégy pályázaton szerepelt sikeresen Taszár önkormányzata, amelyeknek köszönhetően olyan fejlesztéseket valósíthattak meg, amelyek régóta várt fejlődést hoztak a faluba. Nagyban meghatározza a falu lehetőségeit az egykori laktanya, amelyet 2005-ben hagytak maguk mögött a katonák.

A kihasználatlanul álló épületekkel azonban valamit kezdeni kellett, ezért jött jól a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ipari parkok kialakítását célzó kiírása. Taszár önkormányzata sikeresen hívott le 300 millió forintot erre a célra, amelyből a volt legénységi konyha épületét alakították át iroda-, illetve raktárépületté. Így a sokáig üresen árválkodó konyhába vállalkozások költözhettek és újra tartalommal tudták megtölteni az épületet. Nem mellesleg bevételt hozott Taszárnak, hiszen míg 2019-ben még 5 millió forint volt az önkormányzat nyeresége, tavaly már már 56 millió forint folyt be bérleti díjakból.

Ugyancsak TOP forrás bevonásával tudták elvégezni a helyi és környékbeli kisgyermekek oktatását ellátó Fésűs Éva Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítését, amelyre az önkormányzat 210 millió forintnyi támogatást használhatott fel.

Iskolánk nem csak külsőleg újult meg, de sikerült az elavult fűtési rendszert is fejleszteni. Ráadásul megújuló energiát is be tudtunk vonni az épület működtetésébe, hiszen a projekt keretében napelemek kerültek az iskola tetejére.– jegyezte meg Varjas András polgármester.

A most záruló önkormányzati ciklus egyik legnagyobb léptékű fejlesztése volt a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, amelynek köszönhetően már a település egy jelentős részén mélyített, nagy teherbírású vízelvezetőket alakítottak ki.

Bár rengeteg kellemetlenség és vita övezte ezt a projektet, de elkészültek az új, burkolt árkok, a kapubejárók. Az új rendszer azóta már többször is igazolta, kifizetődtek a törekvéseink.– mondta a polgármester.

A település fejlődését nagyban támogatta a Magyar Falu Program, amely kifejezetten a kisebb településeknek nyújtott lehetőséget fejlesztési céljaik megvalósítására.

Összesen 240 millió forintot tudtunk így lehívni, amelyből megújítottuk a gyógyszertárat, új orvosi eszközöket szereztünk be, de a művelődési házat is fejleszteni tudtuk. A Magyar Falu Programban újítottuk meg a színháztermet, a vizesblokkokat, alakítottunk ki egy büfét és egy modern, szabadtéri színpadot.– sorolta a fejlesztéseket a polgármester.

Lényegében minden helyi intézmény meg tudott újulni a pályázati forintoknak köszönhetően: a kerítést és az óvoda tetejét is felújították, új játékokat szereztek be, valamint egy tornaszobával is bővült az intézmény.

A lakótelepi bolt is új arcát mutatja ma már, ahogyan a taszári ravatalozó is megújulhatott. A Magyar Falu Programból arra is futotta, hogy a közterületek karbantartásához szükséges eszközöket, gépeket vásároljon a taszári önkormányzat.

Építési telkek kialakítására nyertünk pályázatot, amely eredményeként a Toldi utcában új ingatlanokat jelöltünk ki. Amelyekhez rengeteg hatósági és szolgáltatói ügyintézésen vagyunk túl. – mondta Varjas András. Hozzátette: ez olyan hosszadalmas volt, hogy már meg is kezdték a közművesítést a területen, mire minden engedély meglett. Igény van rá ugyanis, hogy legyenek újabb építési területek Taszáron, mert az elmúlt években elfogyott a hely, sokan szeretnének a faluba költözni.

Saját erőből is futotta fejlesztésekre

A Vidékfejlesztési Program keretében 55 millió forint támogatásból új vásárteret építettek Taszáron az egykori strand helyén. Emellett járdát újítottak meg a Tiszti lakótelepen, kiépült a települési kamerarendszer is. Illegális hulladéklerakókat szüntetett meg az önkormányzat és 130 köbméter hulladékot szállíttatott el. Nagy hangsúlyt fektettek a zöldítésre is, hiszen 90 fát ültettek Taszáron az elmúlt években. Bár az országot, sőt a világot is befolyásoló hatások nem kímélték az önkormányzat költségvetését sem, mégis sikerült saját forrásból új parkolókat építeni az orvosi rendelőnél, újraaszfaltozni az Ady utca egy részét, klímát vásárolni az Idősek Klubjához, nyílászárókat cserélni az épületen.

Új, modern, megvilágított buszvárókat építettünk a 61-es főút mentén. A Széchenyi utcai buszvárókat megemeltük ezzel könnyebb felszállást biztosítva az utasoknak, kibővítettük a templom előtti parkolót, napvitorlákat helyeztünk el a játszótéri elemek fölé, új szobrot avattunk a Veterán Egyesülettel.– sorolta a sajáterős beruházásokat a polgármester.

Már a jövőt tervezik a településen

Több fejlesztési projekt is folyamatban van a településen, amelyeket a következő ciklusban fejeznének be, ugyanakkor új tervek is vannak már Taszár modernizálására.

A Toldi utca beépítetlen oldalán várhatóan nyár végén meghirdetjük az építési telkeket, a laktanyai hajózó konyhát is szeretnénk felújítani, ahol 170 millió forintból 500 adagos konyhát alakítanak ki. A tervek szerint itt nemcsak gyermekétkeztetésre, hanem szociális- és vendégétkeztetésre is lehetőség lesz.– hívta fel a figyelmet Varjas András polgármester.

Hamarosan megkezdődik a művelődési ház energetikai korszerűsítése, de járda és útfelújításokat is tervez a polgármester. S folytatná a laktanyai épületek hasznosítását is, valamint a lehető legtöbb pályázati forrást tervezi lehívni a jövőben is. Ugyanakkor egyik fontos feladatként említette a közvilágítás korszerűsítését a kiadások csökkentése érdekében, ahogyan a lakótelepi parkolási gondokon is enyhíteni kellene további felújításokkal.

 

Forrás: SONLINE
Fotó: Taszár Önkormányzata