RURALIZATION A vidéki területek megnyitása a vidéki generációk, munkahelyek és gazdaságok megújítása érdekében

majort
2021. 07. 30., p – 14:02

Ruralization logó

Ellensúlyozni az urbanizációt; ösztönözni a vidék új generációit; leküzdeni a helyhez kötöttség és a gazdasági lehetőségek hiányának nehézségeit; támogatni az újonnan érkezőket innovatív szemlélet és új hálózatok létrehozására: mindezt szolgálja a RURALIZATION projekt!

 

 

2050-re az előrejelzések szerint az európai városi régiók népessége 24,1 millió fővel fog nőni és az EU-28 teljes népessége csaknem 50 százalékának ad majd otthont (Eurostat, 2016). Ezzel szemben az előrejelzések szerint a túlnyomórészt vidéki régiók népessége 7,9 millióval fog csökkenni (ESPON Policy Brief, 2017).


A 2019 és 2023 között futó, RURALIZATION (magyarul: „ruralizáció”, avagy „vidékiesedés”) elnevezésű nemzetközi projekt azon az elgondoláson alapszik, hogy az ún. „vidékiesedési” folyamat megváltoztathatja a vidéki területek fejlődési mintáit, leküzdheti a népesség és a gazdaság hanyatlását, valamint új lehetőségeket teremthet a vidék számára. A projekt célja tehát ennek a folyamatnak az elősegítése: az EU vidéki térségeiben tapasztalható demográfiai hanyatlás okainak vizsgálata, valamint olyan innovatív gyakorlatok azonosítása és megvalósítása, amelyek ösztönző lehetőségeket teremthetnek a vidék gazdasági és társadalmi fenntarthatósága érdekében.

Ruralization - infographic.jpg


Ruralization - Horizont_2020.jpg A  Horizont 2020 program keretében finanszírozott RURALIZATION 12 partnerországból (Hollandia, Franciaország, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Egyesült Királyság, Magyarország, Olaszország, Belgium, Finnország, Írország és Románia) 18 partnert gyűjt össze, köztük egyrészt kutatási szervezeteket, egyetemeket, másrészt olyan partnereket, akik újszerű gyakorlatokat alkalmaznak vidéki területeken, ilyen például az „Access to Land” („Földhöz való hozzáférés”) hálózat és annak tagjai. Magyar részről konzorciumi partnerként részt vesznek a projektben a Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszéke, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, valamint a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány – főképpen kutatási tevékenységeikkel és azok eredményeinek terjesztésével. 


A projekt tevékenységei hét munkacsomagra tagolódnak. Egyes munkacsomagok a technikai, szervezési és módszertani keretekkel foglalkoznak, a többi munkacsomag a projekt konkrét kutatási és innovációs feladatait határozza meg. Ezek a feladatok olyan témákat vizsgálnak és járnak körül, mint a vidéki generációk megújítása („regeneráció”), vidéki trendek és álmok felmérése, régi és új regionális, ill. mezőgazdasági szereplők, újonnan érkezők helyzete, vagy a földhöz való hozzáférés. Kutatják továbbá az egyes kormányzatok eszközeit az EU-ban, az alulról építkező eszközökre jó példákat, új szakpolitikákat alakítanak ki, és értékelnek.

Ruralization - rajz.jpg
A RURALIZATION kifejezetten a következő területekre összpontosít
-    Az újonnan vidékre érkezők támogatása
-    Az újonnan betelepülő gazdák támogatása a gazdálkodásban
-    A földhöz való hozzáférés kérdésének kezelése

Az egyik fő kérdés, amellyel a vidéki területek új generációi szembesülnek, a földhöz való hozzáférés. A 6-os számú munkacsomag keretében a RURALIZATION áttekintést nyújt az összes uniós tagállam különböző jogi és politikai szabályairól annak biztosítása érdekében, hogy a vidékre újonnan érkezők és a mezőgazdaságba újonnan belépők földhöz juthassanak. Megvizsgálja a földhöz való hozzáférés fontosságát a vidék „regenerációja” szempontjából, a földhöz jutás akadályait, valamint a vidékpolitika és kormányzás kérdéseit. Egy a fiatal gazdálkodók szükségleteiről szóló, az EU 28 tagállamában készült felmérés kimutatta, hogy a föld a legfontosabb általános szükséglet a megkérdezett fiatal gazdák számára. Továbbá a tanulmányok azt mutatták, hogy a jelenlegi Közös Agrárpolitika (KAP) nem mindig segíti az új generációk földhöz jutásának elérését, éppen ellenkezőleg: a KAP 1. pillére szerinti közvetlen kifizetések rendszerét gyakran úgy emlegették, hogy az közvetlenül hozzájárul a magas földárakhoz vagy a kései nyugdíjazáshoz egész Európában (Dwyer és mtsai, 2019).

Várható eredmények:


A projekt hozzájárulhat a belső migráció visszafordításához, a vidéki térségek várhatóan vonzóbbá válnak a vidéki gazdasági tevékenységek diverzifikációjának és az életminőség javításának köszönhetően. Új perspektívák nyílhatnak, gazdasági tevékenységek indulnak el a helyben élő és dolgozó emberek körében, ezáltal nőhet a vidékre újonnan érkezők és különösen a fiatalok száma.
A projekt hivatalos oldala, ahol az aktuális események, felhívások, elkészült tanulmányok és hírek megtalálhatók: https://ruralization.eu/ 
#ruralization #vidékfejlesztés #horizon2020

Szerző: Szőnyi Zsófia
Fotó: https://ruralization.eu/