Az ERP 2022 disszeminációs rendezvényén jártunk Brüsszelben

majort
2023. 02. 03., p – 09:34

A RURBEST-projekt segítségével az Európai Uniós tagországokban élő fiatalok lehetőséget kapnak hasonló gondolkodású, de más háttérrel rendelkező társaik megismerésére, hálózatépítésre és tapasztalatcserére. 2023. január 16-19. között Brüsszelben, a projekt legutóbbi eseményén az előző év szeptemberében megrendezett Európai Vidéki Parlament konklúzióit egyesítő dokumentumokat mutatták be az Európa Unió döntéshozó és döntéselőkészítő szerveinek. 


A rendezvényen a RURBEST-projekt keretében Erasmus+ ösztöndíjjal vehettem részt, egy 14 fős delegáció tagjaként. A delegációban képviseltette magát 3 civil szervezet, az ERCA, a PREPARE, illetve az ELARD, amely helyi akciócsoportokat és vidéki hálózatokat fog össze Európa-szerte, és amelynek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is a tagja.


Az első nap délelőttjén találkoztunk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” (NAT) szekciójával, ahol a további együttműködés elmélyítésének lehetőségiről és az ERP során elkészült dokumentumok pontjairól és fő üzeneteiről tárgyaltunk. Délután az újonnan felállított EU KAP-hálózat (korábbi Európai Vidékfejlesztési Hálózat, ENRD) képviselőivel egyeztettünk, akik bemutatták az átszervezett hálózat új feladatait és felelősségi köreit. Este a Regionális és Városfejlesztési Politikai Főigazgatóság képviselőjével, Wallis Vandebrock-Goelennel találkoztunk, aki az EU vidéki térségeinek hosszú távú jövőképét (Rural Vision) kialakító munkáért felelős.


Január 18-án az Európai Parlamentben találkoztunk Adam Mouchtarral, aki politikai tanácsadóként dolgozik a RUMRA és Okosfalvak témáját tárgyaló frakcióközi csoportban.


A nap hátralévő részében az Európa Bizottság különböző főigazgatóságainak képviselőivel egyeztettünk:


Először is Giulio Di Blasival, Ylva Johannson belügyekért felelős biztos titkárságának a vezetőjével találkoztunk, ahol a migrációról, az integrációról és a helyi közösségek ezekben való szerepéről beszéltünk főként az ukrajnai háború kapcsán.


Utána Elisa Ferreira, Kohéziós politikáért és reformokért felelős biztosasszony kabinetjével tárgyaltunk a vidék szerepéről a kohéziós politikában, a Rural Proofing gyakorlatáról, illetve a források területi és ágazati alapú eloszlásának egyensúlyáról, súlypontjairól és jövőjéről.


Ezt követően Toma Šuticcsal, Dubravka Šuica Demokráciáért és Demográfiért felelős alelnökasszony kabinetjének vezetőjével találkoztunk és egyeztettünk az elnéptelenedő és elöregedő vidéki térségek helyzetéről.


A nap utolsó (és az út talán legfontosabb) találkozóján Janusz Wojciechowski mezőgazdaságért felelős biztos kabinetfőnökével, Maciej Golubiewskivel, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság tagjaival értekeztünk. A tárgyalás során a mezőgazdaság és a vidéki emberek változó kapcsolatáról, a mezőgazdaságnak a vidékfejlesztés kontextusában vizsgálandó voltáról (Rural Proofing), illetve az európai vidék számára kialakított jövőkép (Rural Vision) pontjaihoz tartozó mérföldkövek lefektetéséről esett szó.


Az utolsó nap reggelén találkoztunk a Régiók Bizottsága NAT-bizottságának a képviselőivel, köztük Radim Sršeňnel, aki a Célok és eszközök egy okos vidéki Európáért (Targets and tools for a smart rural Europe) vélemény jegyzője.


Ezt követően az Európai Unió Tanácsa svéd soros elnökségének a gazdásági és regionális ügyekért felelős képviselőjével, Jeanette B. Lunddal, a gazdaságpolitikai tanács tagjával egyeztettünk a soros elnökség fókuszpontjairól és az európai vidék jövőjéről.


A delegációban a RURBEST-projekt keretében az Európai Vidéki Parlamenten részt vevő fiatal koordinátorok a World-Cafén tárgyalt témákról konzultáltak, illetve aktívan részt vettek a párbeszédben, a gyűléseket közösen elnökölték a delegáció egy-egy idősebb tagjával – én a mezőgazdaságért felelős biztos kabinetjével való találkozón vállaltam vezető szerepet. 


A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a hálózat munkájába betekinthessünk és azt alakíthassuk. Az Európai Unió legmagasabb szintjein képviselhettük a magyar vidéket, ápolva a korábbi kapcsolatokat és új partnerekre lelve. Mindemellett szorosabbra fűzhettük a kapcsolatot a nemzetközi partnereinkkel, és megismerhettük az átalakuló EU KAP-hálózat kibővült feladatait, ami különösen érdekes volt, hiszen a közeljövőben a nemzeti vidéki hálózatokra is egy hasonló átalakulás vár majd.


Szerző: Bártfai Bálint
Fotó: Bártfai Bálint