Közösségi kezdeményezésen alapuló fejlesztések Hajdúnánáson

vidaf@hoi.hu
2021. 03. 01., h – 09:29

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján nyújtott 110 millió forint összegű támogatásból a felhívás 1. célterületén belül a környező mezőgazdasági területek és telephelyek megközelítését biztosító Hajdúnánás, külterület 047 hrsz-ú, szilárd burkolatú út felújítását valósította meg 1620 méter hosszúságban. A felújított út külterületi gazdasági út, mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút. Az út mindkét oldalán egy méter széles nemesített útpadka került kialakításra, az útkorona öt méteres szélesítésével, valamint az út folyamatos vízelvezetését biztosító szikkasztó árkok kerültek kialakításra. A becsatlakozó földutakon mechanikai stabilizáció sárrázó burkolatot épült három méteres szélességgel.

A fejlesztés közösségi kezdeményezésen alapulva, a külterületen gazdálkodók támogatása érdekében került megvalósításra. Az érintett útszakasz mentén 12 gazdasági célú ingatlan található, melyek közül 9 vállalkozási telephelyként bejegyzett, további 3 ingatlanon pedig őstermelők, családi gazdálkodók folytatnak tevékenységet. A kijelölt mezőgazdasági út felújításával jelentősen javult a gazdasági egységek közlekedési feltételei.

A 2. célterülethez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak kezeléséhez, karbantartásához egy árokásót és egy vibrohengert szereztek be.

A projekt megvalósítása a külterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását és a földrajzi mobilitás elősegítését eredményezte, valamint értéknövelő hatást gyakorol az érintett gazdasági ingatlanokra. Az 1620 méter mezőgazdasági út felújításával és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzésével jelentős előre lépés történt a városban a külterületi közlekedés feltételeinek biztosítása, valamint a meglévő utak állapotának folyamatos javítása irányába.

Forrás: Galambos Petra, Hajdu-Bihar megyei területi felelős