Megújuló vidéki örökségünk – Népi Építészeti Program

majort
2021. 07. 22., cs – 13:38

A védett népi építészeti örökségünk megőrzése és fenntartása érdekében Magyarország Kormánya 2016-ban létre hozta a Népi Építészeti Programot, amelynek lebonyolítását és szakmai nyomon követését a Miniszterelnökség szakmai háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont, azon belül a Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóság végzi.  


A népi építészet kutatástörténetének kezdete Barabás Jenő etnográfushoz köthető, aki elsőként határozta meg a népi építészet fogalmát, elsősorban a lakóház-építkezés történetének periódusait. A népi építészeti emlékek a hagyományos paraszti társadalom életformájából adódó, annak megfelelő és azt szolgáló, a népi közösség tradicionális építőkészségének megfelelő alkotások, melyek esztétikája – az anyag, a szerkezet, a forma és a díszítmény összhangja – elsősorban a népi életmód és életforma velejárója. A támogatásra jogosult, vidéki, falusias környezetben álló népi építészeti emlékek típusai: lakó- és gazdasági épületek, közösségi építmények (iskolák, boltok, kocsmák, fogadók, mészárszékek), ipari és kézműves ipari létesítmények (vízi- és szélmalmok, kismesterségek műhelyei), gazdasági építmények (tanyák, présházak, borházak, borospincék), szakrális emlékek (a falusi kistemplomok, kápolnák, kálváriák, haranglábak, szentek szobrai, keresztek, képoszlopok, temetők és parókiák).


A támogatási kérelmek odaítéléséről a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért, a szakma jeles képviselőiből álló Bíráló Bizottság dönt. Az elbírálás az előzetes formai vizsgálat után a benyújtott szakmai program és tervdokumentáció alapján történik. Itt több szempontnak való megfelelést – az építészeti emlék műemléki értéke és veszélyeztetettsége, a megvalósíthatóság realitása, a költségvetés megalapozottsága, a tervezett tevékenységek szakmai indokoltsága és a műemléki értékre gyakorolt hatása – vesznek figyelembe. 


Az épületek Magyarország minden régióját képviselik, akad köztük tehát helyi védelem alatt álló, országos műemléki védelmet élvező, de a világörökség részét képező örökségi elem is. Természetesen ezek a munkálatok akár több évig is eltarthatnak, így a 2017-től nyújtott támogatásokból történt kivitelezések egy része 2018-ban vagy 2019-ben fejeződött be, továbbá a 2020. év elején kezdődött „Covid-19” járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet, és az emiatt elrendelt határidő hosszabbítások révén jelenleg is tart.


A Népi Építészeti Program keretében nyújtott kormányzati támogatás segítségével felújításra kerülő, a nemzeti identitásunkat reprezentáló építészeti emlékeink „jó gyakorlatként” szolgálhatnak a magyar falvak revitalizációjában, valamint a családok és helyi közösségek megerősítésében. Az eredményes felújítások hosszú távon hozzájárulhatnak a magyar gazdaság élénkítéséhez, továbbá elősegítik a falusi és örökségturizmust, illetve a turisztikai desztinációk versenyképességének növekedését.


A Kós Károly Egyesüléssel való együttműködés keretében az www.orszagepito.net honlapon idei évben bemutatásra kerülnek a felújítási programban részt vevő épületek, építmények. A megjelenő publikációk egyik célkitűzése, hogy a hagyományos építőanyagok és szerkezetek használata mellett buzdítsa mindazokat a tulajdonosokat, az ingatlanok kezelőit, használóit, akik országos műemléki védelem, vagy helyi építészeti értékvédelem alatt álló népi építészeti emlékük megmentésén fáradoznak, annak megújítását tervezik, régi vagy új résztvevőként csatlakozzanak a Népi Építészeti Programhoz.
 
Forrás: orszagepito.net
Fotó: Lechner Tudásközpont – Népi Építészeti Program